Logo

Els informem que en aquesta pàgina utilitzem cookies per recordar les eleccions i portar una estadística de visites. Si utilitzes la nostra pàgina considerem que acceptes el seu ús. Més informació| Acceptar

Avís Legal


1. Informació general.

Aquesta pàgina web ha estat creada per AUDITORI TEATRE CALLDETENES, amb caràcter informatiu. L’accés a aquest lloc web suposa l’acceptació per part de l’usuari de totes les condicions d’aquest avís legal. AUDITORI TEATRE CALLDETENES es reserva la facultat de modificar i actualitzar els continguts i la configuració del lloc web i d’aquest avís legal, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Identitat del responsable:
Empresa: AUDITORI TEATRE CALLDETENES
NIF/CIF: CIF EMPRESA
Domini: www.teatrecalldetenes.cat.
Domicili social: Plaça 11 de Setembre, s/n - 08506. T
Telèfon de contacte: 93 886 31 05.
Adreça de correu electrònic: teatrecalldetenes@gmail.com

www.teatrecalldetenes.cat compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i amb Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com a Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei  34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).


2. Propietat intel·lectual de la web.

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de AUDITORI TEATRE CALLDETENES i és a qui li correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, no és permesa la seva utilització, còpia, reproducció, així com la seva eliminació, lesió, alteració i/o modificació, parcial o bé total, temporal o definitiva sense l’autorització expressa i per escrit de AUDITORI TEATRE CALLDETENES. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei. Per la utilització autoritzada dels continguts del lloc www.teatrecalldetenes.cat, sempre dintre d’usos informatius o pedagògics, adreceu-vos teatrecalldetenes@gmail.com.


3. Protecció de dades personals.

L’accés al web és gratuït. Amb caràcter general l’accés a la informació i les utilitats del lloc web no exigeix registre d’usuari previ. Si ets menor de 13 anys no has de deixar les teves dades personals a la web. En cap cas recollirem dades del menor d’edat referent a la situació personal, econòmica o relativa a membres de la seva família sense consentiment dels mateixos. No s’utilitzarà dades personals per temes diferents als descrits a la política de privacitat. Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i a tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, la “LOPD”), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament de desenvolupament de la LOPD i a partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar-se sobre la matèria.  

AUDITORI TEATRE CALLDETENES es compromet a tractar les dades de caràcter personal conforme a les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar-los ni utilitzar-los amb fi diferent i a no comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, AUDITORI TEATRE CALLDETENES es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, conforme el que preveu l’article 32 del RGPD. Per a més informació, veure la nostra Política de privacitat.


4. La web: continguts i enllaços.

AUDITORI TEATRE CALLDETENES no es responsabilitza del mal ús que es realitzi de la web i els seu continguts i recorda que la responsabilitat recau exclusivament en la persona que hi accedeix i els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació corresponent a les pàgines webs de tercers a les quals s’accedeixi a través d’enllaços des de la pàgina www.teatrecalldetenes.cat. Aquests enllaços són merament informatius, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.

En el supòsit que AUDITORI TEATRE CALLDETENES tingui coneixement real que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà de manera immediata per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major rapidesa possible.


5. Indicacions sobre aspectes tècnics.

AUDITORI TEATRE CALLDETENES no assumeix cap responsabilitat que derivi d’errades o problemes tècnics que no li corresponguin, des de la possible desconnexió de la xarxa d’Internet fins a problemes causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Des de AUDITORI TEATRE CALLDETENES no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics i per tant no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l’accés a aquest lloc web, com virus informàtics o altres programes nocius que puguin afectar el sistema informàtic de l’usuari.

Al mateix temps declina tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes i omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.


6. Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola. Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que hi ha exposat i ho accepten voluntariament.


7. Utilització de cookies.

Advertim que aquesta Web utilitza cookies analítiques amb la finalitat de recollir estadístiques per millorar la pàgina Web. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació. Per entendre i saber-ne més pots llegir la nostra política de cookies.